Montáž tepelnoizolačných fólií

Aplikácia tepelno - izolačných fólií 
Tento mnohostranný výrobok dokáže:

- Znížiť únik tepla v zimnom období:

Zimný tepelný tok a tepelné vedenie sa vypočíta v pomere danej „ U “ hodnoty skla. Vyžarovanie zrkadlových fólií je nízke a tak sa znižuje aj „ U “ hodnota. 

Fólia disponuje izolačnou prednosťou, čo zabezpečuje až 35% ušetrenie tepla unikajúceho cez okná. 

- Zabráni nahromadeniu (akumulácie) tepla v lete : 

Fólia je zatiaľ najúčinnejšou vyvinutou metódou na zníženie slnečného tepla, ktoré sa dostáva cez sklo, kým sa viditeľnosť neskresľuje. 

Zrkadlová fólia odráža viac ako 80% slnečných lúčov a 99 % UV žiarenia a zabraňuje akumulácii tepla vo vnútri budovy. 

- Akumulovať a usporiť energiu pri vykurovaní a ochladzovaní : 

Fólia o 50 % znižuje zaťaženie klimatizačných zariadení. Výnosom je komfortnejšia, vyrovnanejšia a energicky účinnejšia stavba, pričom sa náklady často vrátia za menej než rok. 

Zabudovanie nových fólií do plánov nových budov umožní používanie menších klimatizačných zariadení, tým usporíte výdavky na výstavbu a prevádzkovanie.
 


Dopytový formulár

 Právnická osoba       Fyzická osoba

Kontaktná osoba *

Názov spoločnosti

IČO spoločnosti

Telefón *

E-mail *

Adresa / Miesto montáže *

Prosím, nechajte prázdne/Leave this empty

Prosím, nemente/Do not change this

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Ďalšie poznámky